Polityka prywatności

1. Wymagane dane
Nasza Polityka Ochrony Danych Osobowych określa zasady wykorzystania i przechowywania Twoich danych. Polityka Ochrony Danych Osobowych jest dostępna tutaj: https://aleotti.pl/polityka-prywatnosci/ oraz w salonie ALEOTTI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.: ul. Dzika 4A, 00-194 Warszawa. Administratorem danych osobowych, których nam dostarczasz (jako osoba, której dane dotyczą), jest ALEOTTI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.: ul. Dzika 4A, 00-194 Warszawa.

Zbieramy następujqce dane osobowe:

  • imię i nazwisko
  • numery telefonu,
  • adres zamieszkania/zameldowania/korespondencyjny, numery PESEL, NIP,
  • adres poczty elektronicznej lub innej formy komunikacji elektronicznej, adres IP, dane z portali społecznościowych,
  • nazwę i adres inwestycji (obiektu), w którym zamierzasz zastosować lub zastosowała[e]ś oferowany przez nas sprzęt.


2. Cele zbierania danych
Zbieramy Twoje dane osobowe, aby zapewnić ci następujące usługi:

  • zbieranie imion, nazwisk, adresów e-mail w celu wysyłania wiadomości mailowych z dokumentacją niezbędną do wykonywania czynności w zakresie powierzonych projektów i umów,
  • zbieranie imion, nazwisk, adresów e-mail, adresów zamieszkania w celu wysyłania wiadomości z ofertami, cennikami i prowadzenia korespondencji z klientami,
  • zbieranie adresów zamieszkania oraz adresów a-mail w celu prowadzenia korespondencji z kontrahentami,
  • zbieranie imion i nazwisk, adresów, numerów telefonów, adresów e-mail na potrzeby realizacji wysyłek towarów oraz materiałów handlowych i reklamowych.

3. Sposób wykorzystania danych
Twoje dane osobowe są przetwarzane w firmie ALEOTTI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzika 4A , 00-194 Warszawa. Hosting i przechowywanie danych ma miejsce na serwerze wewnętrznym Firmy, który znajduje się w Polsce. Twoje dane nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa.

4. Okres przechowywania danych
Na mocy przepisów prawa polskiego jesteśmy zobowiązani do przechowywania twoich dokumentów przez okres maksymalnie 10 lat (maksymalny okres przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego), o ile dłuższy okres przechowywania nie wynika z przepisów szczególnych zgodnie z Polityką Zatrzymywania Danych. Po upływie tego okresu twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie zniszczone. Wszelkie dane osobowe zatrzymane w celu przesyłania informacji marketingowych i informacji o aktualizacji oferty będą przez nas przechowywane do czasu otrzymania zawiadomienia od osoby, której dane dotyczą, o chęci rezygnacji z otrzymywania takich informacji.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą
Osoba, która uzna, że przechowywane przez nas jej dane osobowe są niepoprawne lub niekompletne, może zażądać wglądu do tych informacji, ich sprostowania lub usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z nami poprzez e-mail: aleotti@aleotti.pl, lub pocztą na adres: ALEOTTI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Dzika 4A, 00-194 Warszawa. W przypadku jakichkolwiek skarg związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych należy skontaktować się z pracownikiem naszego Biura, wysyłając wiadomość e-mail na adres aleotti@aleotti.pl lub list na adres ul. Dzika 4A, 00-194 Warszawa. Nasz pracownik rozpatrzy skargę i podejmie działania zmierzające do rozstrzygnięcia kwestii wspólnie z osobą, która złożyła skargę. Jeśli mimo to osoba uzna, że jej dane osobowe nadal nie sq przetwarzane zgod nie z prawem, może skontaktować się z Biurem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa i złożyć skargę do tego organu.

Dodaj komentarz